I korta drag

Egna Ben upphandlade för konsulentstödda jour- och familjehem i Huddinge kommun.

Ungdomsvärnet Stödboende har fem nya lägenheter i Barkarby.

Stödboendet fortsätter med löpande aktiviteter för att stärka våra boendes kunskaper inom ekonomi, hushåll och sysselsättning.