Om Egna Ben.

Din omsorgsverksamhet i Stockholm.

Om Egna Ben.

Din omsorgsverksamhet i Stockholm.

Egna Ben är en omsorgsverksamhet i Stockholm som hjälper barn, ungdomar och unga vuxna.

Vårt mål är att erbjuda boende med stöd av familjehem och/eller kontaktpersoner under trygga och säkra förhållanden med hög omsorg om både klient och utförare.

Egna Ben har funnits sedan 2007 med samma ägare. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten med målet att leverera kvalificerade tjänster till våra uppdragsgivare.

Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och har ramavtal för tillståndspliktigt stödboende med samtliga kommuner och regioner i Sverige. Egna Bens gemensamma lokal ligger centralt på Södermalm i Stockholm.

Här kan du läsa Egna Bens brukarundersökning från 2023.

Värdegrund

Egna Ben månar om en humanistisk värdegrund där alla människors lika värde utgör grunden för vårt förhållningssätt som kännetecknas av respekt för individen, etisk kompetens och professionalism.

Omsorg – Egna Bens arbete genomsyras av ett aktivt engagemang och omsorg i alla delar av vårt arbete. Det är i vardagen omhändertagandet sker och vi är alla en del av detta arbete. Vår omsorg innefattar såväl våra placerade som vår personal och de socialsekreterare vi samarbetar med.

Kunskap – Egna Ben bygger på lång och gedigen erfarenhet av arbete med barn, familjer och ungdomar. Vi håller oss uppdaterade på omvärld och forskning i våra ämnesområden. Med personalens samlade kunskap finner vi lösningar för såväl den placerade som för socialsekreterare. Vi lägger stor vikt vid att erbjuda de bästa möjliga insatserna efter var och ens individuella behov.

Delaktighet – Vi månar om såväl uppdragstagarens som uppdragsgivarens delaktighet. På Egna Ben tror vi på den enskilda individens förmåga att påverka sin egen situation. Med öppenhet och lyhördhet ser vi till att tillsammans skapa meningsfulla sammanhang som bygger på allas delaktighet.

Trygghet – Med Egna Ben ska man känna sig trygg. Allt arbete utförs enligt gällande lagar och regler. Våra rutiner för uppföljning och granskning gör att vi kan säkerställa att vår verksamhet håller en hög och jämn kvalitet.