Stödboende.

Egna Ben hjäper dig med stödboende i Stockholm.

För unga 16–20 år och vuxna som är i behov av begränsat stöd inför ett självständigt boende

Egna bens stödboende erbjuder fullt utrustade och möblerade lägenheter runt om i Stockholm bland annat i Globen, Barkarby och inom tullarna. Våra träningslägenheter ligger nära till skola, kommunikation och service.

Hur arbetar vi?

Egna ben har ett starkt individfokus. Redan vid placeringsförfrågan görs en noggrann matchningsprocedur som syftar till att ge den enskilde bästa möjliga start hos oss. Inför inskrivning bedöms stödet och tillsammans med klienten och uppdragsgivare formuleras en individuell genomförandeplan som anger ramen för arbetet.

Vårt mål är ge klienten individuellt anpassat stöd och ge vägledning till ett självständigt liv. Vi fokuserar på praktiska färdigheter som rör till exempel, boende, ekonomi, samhällsorientering, sysselsättning och myndighetskontakter. Familjen och den unges nätverk är viktigt och finns alltid med i arbetet. Egna Ben tillämpar en 45-dagars provperiod för att se om klienten får rätt mängd stöd.

Personal

Vi som arbetar här är bland annat socionomer, beteendevetare och social/behandlingspedagoger. Vi har lång erfarenhet av bland annat komplex problematik, missbruk, kriminalitet psykisk ohälsa, trauma och neuropsykiatriska diagnoser.

Egna ben arbetar med tillstånd från IVO, det innebär att vi uppfyller de krav som IVO ställer till exempel när det gäller föreståndarens utbildning, utbildningsnivå för övrig personal, krav på registerutdrag från polisen och dokumentation.

Vi har också regelbundna och gemensamma handledningar, arbetsplatsträffar och konferenser för att säkerställa kvaliteten i vårt arbete.

Moses Eshetu
VD
Familjehem & Stödboende

moses@egnaben.se
070 14 99 034

Jennifer Björkström
Verksamhetschef

Stödboende

jennifer@egnaben.se

070 252 10 67

Egna Bens stödboenden

Globen stödboende

Informationsblad (PDF)

Informationsblad för Globen stödboende

Barkarby stödboende

Informationsblad (PDF)

Information om Barkarby stödboende

Externa lägenheter

Informationsblad (PDF)

Informationsblad för Externa träningsläger

Bredvidboenden

Informationsblad (PDF)

Information om Bredvidboenden

Kontakta oss

Vito Marino
Platsansvarig Samordnare
för Globen

vito@egnaben.se
073 780 69 38

Mikal Asteway
Platsansvarig Samordnare för Externa lägenheter och Bredvidboenden

Föräldraledig

Samantha Sanyu
Platsansvarig Samordnare
för Barkarby

samantha@egnaben.se
073 081 13 04