För socialtjänst.

Här finns mer information.

För socialtjänst.

Här finns mer information.

Egna Ben

Egna Ben månar om en humanistisk värdegrund där alla människors lika värde utgör grunden för vårt förhållningssätt som kännetecknas av respekt för individen, etisk kompetens och professionalism.

Vårt mål är att erbjuda boende med stöd av familjehem och/eller kontaktpersoner under trygga och säkra förhållanden med hög omsorg om både klient och utförare.

Egna Ben har funnits sedan 2007 med samma grundare. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten med målet att leverera kvalificerade tjänster till våra uppdragsgivare.

Vi har ramavtal för tillståndspliktigt stödboende med samtliga kommuner och regioner i Sverige.