Ungdomsvärnet

Välkommen till Ungdomsvärnet

Ungdomsvärnet

Välkommen till Undomsvärnet

Centralt beläget stödboende i Stockholm med sysselsättningsfokus, engagerad dygnet-runt-personal och kvalificerat kontaktmannaskap

Ungdomsvärnet har stödboenden för barn och vuxna som brottas med psykosocial problematik. Vi erbjuder fristående träningslägenheter i familjär skala och ett kollektivt stödboende för unga 16–20 år med boendestödjare dygnet runt. Ungdomsvärnet tillhandahåller två satellitlägenheter i samma hus som den kollektiva delen av boendet. Klienterna i denna lägenhet har tillgång till den kollektiva delen av boendet dygnet runt om behovet finns.

Våra träningslägenheter

I våra träningslägenheter bor ungdomar och vuxna. Lägenheterna är belägna vid utspridda delar av Södermalm och i Barkarby som erbjuder lugna områden med närhet till både natur och stadsliv. Södermalm har en blandning av hyres- och bostadsrätter, medan Barkarby är ett relativt nybyggt område med ett varierat utbud av affärer. Varje träningslägenhet är fristående och utrustad. De har öppen planlösning med kök, vardagsrum/sovrum, balkong och badrum med tvätt- och torkmaskin. Lägenheterna är fullt möblerade och utrustade med husgeråd, tv och internet. Det finns hiss upp till lägenheterna och ett kontor i nära anslutning till samtliga träningslägenheter.

Våra medarbetare

Vi som arbetar vid Ungdomsvärnet är socionomer, beteendevetare, socialpedagoger och legitimerade psykologer. Vi har lång erfarenhet inom arbete med stödboenden. Vi grundar vårt arbete på evidensbaserad praktik och använder metoder som motiverande dialog, allmändaglig livsföring (ADL) och färdighetsträning. Genom vår samlade kunskap strävar vi efter att hitta individuella lösningar för både placerade individer och kommunens socialsekreterare. Vi omvärldsbevakar och håller oss ajour om forskning och utveckling inom våra ämnesområden.

Vi strävar efter att skapa en trygg och stöttande miljö där våra klienter kan lära nytt, utvecklas och känna sig hemma. Ungdomsvärnets medarbetare anpassar boendet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Våra medarbetare är tillgängliga och arbetar nära ungdomarna med tydlig struktur och förutsägbarhet.

Mottagningsfas

Innan klienten flyttar in på Ungdomsvärnet erbjuds ett studiebesök, där klienten får skapa sig en uppfattning om boendet och få möjlighet att träffa oss som arbetar vid Ungdomsvärnet. Om klienten tackar ja till insatsen arbetar personalen med att möta klienten där denne är och lyssnar till klienten behov. Tillsammans med klienten arbetar vi för att denne ska trivas.

Aktivitetsfas

Alla klienten får en första och en andra kontaktperson. Under placeringstiden arbetar klienten och kontaktperson utifrån den genomförandeplan som har upprättats av placerande handläggare, klienten och kontaktperson. Kontaktperson har tät kontakt med placerande handläggare för löpande uppföljning av klienten placering.

Kontaktpersonen erbjuder stöd i kontakt med vården, genom att lista klienten på valfri vårdcentral, är behjälpliga i akutvård samt arbetar motiverande i att ha en regelbunden kontakt med tandvården. Ungdomsvärnet har upparbetade samarbeten med olika instanser, bland annat arbetsinriktad verksamhet.

Kontaktpersonen främst, men även resterande boendestödjare, stöttar och hjälper klienter som har behov av allmändaglig livsföring (ADL) för att gradvis bli självständiga. Klienter som inte studerar, ska så fort som möjligt erbjudas praktik via arbetskonsulenter för att klienten ska ha en sysselsättning dagtid samt skaffa sig arbetslivserfarenheter.

Utflytt

När klienten har uppnått självständighet, ger kontaktpersonen stöd i att söka nytt boende. De som har bott i kollektivboendet har möjlighet att övergå till en av Ungdomsvärnets träningslägenheter. Under denna övergång kommer klienten fortsätta att ha regelbunden kontakt med sin kontaktperson för att få stöd och assistans i sin vardag.

John Söder
Verksamhetschef kollektivt stödboende/träningslägenheter

info@ungdomsvarnet.se
070 214 42 30

Anders Knapp
Ungdomsvärnet

info@ungdomsvarnet.se
070 726 51 64

Kontakta oss

Katherin Hernandez
Samordnare/Kontaktperson Ungdomsvärnet

info@ungdomsvarnet.se

 

Damon Behroozi
Samordnare/Kontaktperson Ungdomsvärnet

info@ungdomsvarnet.se