Ungdomsvärnet.

Välkommen till Ungdomsvärnet.

Ungdomsvärnet.

Välkommen till Undomsvärnet.

Centralt beläget stödboende i Stockholm med sysselsättningsfokus, engagerad dygnet-runt-personal och kvalificerat kontaktmannaskap.

Ungdomsvärnet

Ungdomsvärnet är ett stödboende centralt beläget i Stockholm. Hit välkomnas ungdomar i åldrarna 16 till 20 år. Ungdomsvärnets stödboende har personal bemannat dygnet runt.

Ungdomsvärnet är anpassat för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, där personalen arbetar nära ungdomarna, för att goda relationer. Personalen arbetar även med tydlig struktur och förutsägbarhet.

Utöver det kollektiva stödboendet erbjuder Ungdomsvärnet träningslägenheter vid utslussning.

Mottagningsfas

Innan ungdomen flyttar in på Ungdomsvärnet erbjuds ett studiebesök, där ungdomen får skapa sig en uppfattning om boendet och få möjlighet att träffa personalgruppen. Om ungdomen tackar ja till insatsen arbetar personalen med att möta ungdomen där denne är, lyssna till ungdomens behov och tillsammans med ungdomen arbetar för att denne ska trivas.

Aktivitetsfas

Alla ungdomar får en kontaktperson. Under placeringstiden arbetar ungdomen och kontaktperson utifrån den genomförandeplan, som har upprättats av placerande handläggare, ungdom och kontaktperson. Kontaktperson har tät kontakt med placerande handläggare för löpande uppföljning av ungdomens placering.

Personalgruppen erbjuder stöd i kontakt med vården, genom att lista ungdomen på valfri vårdcentral, är behjälpliga i akutvård samt arbetar motiverande i att ha en regelbunden kontakt med tandvården. Ungdomsvärnet har upparbetade samarbeten med olika instanser som till exempel MISA, arbetsinriktad verksamhet.

Kontaktpersonen främst, men även hela personalgruppen, stöttar och hjälper de ungdomar som har behov av aktiviteter i dagliga livet (ADL) för att gradvis bli självständiga.

De ungdomar som inte studerar, ska så fort som möjligt erbjudas praktik via arbetskonsulenter för att ungdomens ska ha en sysselsättning dagtid samt skaffa sig arbetslivserfarenheter.

Personalgruppen är alla utbildade för att arbeta med ungdomar med psykosociala svårigheter och har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar.

Utslussningsfas

När ungdomen flyttar ut från Ungdomsvärnet ska ett visst mått av självständighet uppnåtts för att kunna flytta till en utslussningslägenhet. Ungdomen kommer fortsatt ha tät kontakt med kontaktperson, för att få stöd och hjälp i vardagen.

Sedan sommaren 2023 har Ungdomsvärnet en satellitlägenhet i samma hus som den kollektiva delen av boendet. Ungdomar i denna lägenhet har tillgång till den kollektiva delen av boendet dygnet runt om behov finns.

John Söder
Verksamhetschef kollektivt stödboende/träningslägenheter

info@ungdomsvarnet.se
070 214 42 30

Anders Knapp
Ungdomsvärnet

info@ungdomsvarnet.se
070 726 51 64

Kontakta oss

Katherin Hernandez
Samordnare/Kontaktperson Ungdomsvärnet

info@ungdomsvarnet.se

 

Damon Behroozi
Samordnare/Kontaktperson Ungdomsvärnet

info@ungdomsvarnet.se